Học tiếng Anh qua bài hát-Let the music heal your soul


0

Let the Music Heal Your Soul

Oh if someone writes a (1)_____ with a simple  (2)_______
Just a (3)_____ where is feeling show
And if someone feels the (4)_______ about the (5) _______ song
Oh sometimes you can hear them (6)______
Music gives you (7)_______ and (8)_______
But it (9)______, ______ heals your soul
Chorus
Let the music heal your soul
Let the music take (10) _______
Let the music give you the (11)_______ to move any (12)_______
Oh, if someone plays (13)_______ with some simple (14) _______
So (15)_______ and (16)________, too
Oh if someone plays guitar with the old (17)______
And maybe you can hear them (18)_______
Music gives you (7)________ and (8)________
But it (9)______, ______ heals your soul

>> See full song

Oh if someone writes a (1) song with a simple  (2) rhym
Just a (3)song where is feeling show
And if someone feels the (4) same about the (5) simple song
Oh sometimes you can hear them (6) say
Music gives you (7) happiness and (8) sadness
But it (9) also, also heals your soul
Chorus
Let the music heal your soul
Let the music take (10) control
Let the music give you the (11) power to move any (12) mountain
Oh, if someone plays (13) piano with some simple (14) chords
So (15) melodic and (16) endearing, too
Oh if someone plays guitar with the old (17) piano
And maybe you can hear them (18) sing
Music gives you (7) happniess and (8) sadness
But it (9) also, also heals your soul

>>> Worksheet- Let the music heal your soul

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: