Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “W”


0
Categories : Blog
wage
wait
wake
walk
wall
wander
want
war
warm
warn
warning
wash
waste
watch
water
wave
way
we
weak
wealth
wealthy
weapon
wear
weather
wedding
week
weekend
weekly
weigh
weight
welcome
welfare
well
west
western
wet
what
whatever
wheel
when
whenever
where
whereas
whether
which
while
whisper
white
who
whole
whom
whose
why
wide
widely
widespread
wife
wild
will
willing
win
wind
window
wine
wing
winner
winter
wipe
wire
wisdom
wise
wish
with
withdraw
within
without
witness
woman
wonder
wonderful
wood
wooden
word
work
worker
working
works
workshop
world
worried
worry
worth
would
wound
wrap
write
writer
writing
wrong

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: