Menu Đóng

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Toán học

từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Toán học

Từ vựng Tiếng Anh Toán học! Nhiều khi trong giao tiếp Tiếng Anh, bạn cần diễn đạt kiến thức toán học. Nếu bạn đang làm việc với người bản xứ thì bạn cần chuyển tải thông tin chính xác trong toán học là rất quan trọng.
Nhiều khi bạn cũng sử dụng từ vựng Tiếng Anh chủ đề toán học trong giao tiếp hằng ngày như khi bạn đi mua sắm. Trong phần này, bạn sẽ học được tất cả từ vựng cần thiết về toán học trong Tiếng Anh.

Đừng quên chọn chế độ học Thẻ nhớ, Đánh vần, Chính tả, Bài kiểm tra bên dưới để học tập. Từ vựng chủ đề Toán học

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Sức khỏe

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Động vật

Từ vựng Toán học/ Thuật ngữ toán học cơ bản

plus cộng
addition phép cộng
minus trừ
subtraction phép trừ
time nhân
multiplication phép nhân
divided by chia
division phép chia
equal bằng
one quarter một phần tư
one third một phần ba
one half một nửa
two thirds hai phần ba
three quarters ba phần tư
percent phần trăm

Các ký hiệu Toán học

1 Comment

  1. Pingback:Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề - HỌC TIẾNG ANH ONLINE MIỄN PHÍ

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d