Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “V”


1 comment
Categories : Blog
vacation
valley
valuable
value
variable
variation
variety
various
vary
vast
vegetable
vehicle
venture
version
versus
very
vessel
veteran
via
victim
victory
video
view
viewer
village
violate
violation
violence
violent
virtually
virtue
virus
visible
vision
visit
visitor
visual
vital
voice
volume
volunteer
vote
voter
vs
vulnerable

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “V”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 16/08/2020 at 9:11 sáng

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: