Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “N”


1 comment
Categories : Blog
naked
name
narrative
narrow
nation
national
native
natural
naturally
nature
near
nearby
nearly
necessarily
necessary
neck
need
negative
negotiate
negotiation
neighbor
neighborhood
neither
nerve
nervous
net
network
never
nevertheless
new
newly
news
newspaper
next
nice
night
nine
no
nobody
nod
noise
nomination
none
nonetheless
nor
normal
normally
north
northern
nose
not
note
nothing
notice
notion
novel
now
nowhere
n’t
nuclear
number
numerous
nurse
nut

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “N”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 25/08/2020 at 1:45 chiều

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: