Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “L”


1 comment
Categories : Blog
lab
label
labor
laboratory
lack
lady
lake
land
landscape
language
lap
large
largely
last
late
later
Latin
latter
laugh
launch
law
lawn
lawsuit
lawyer
lay
layer
lead
leader
leadership
leading
leaf
league
lean
learn
learning
least
leather
leave
left
leg
legacy
legal
legend
legislation
legitimate
lemon
length
less
lesson
let
letter
level
liberal
library
license
lie
life
lifestyle
lifetime
lift
light
like
likely
limit
limitation
limited
line
link
lip
list
listen
literally
literary
literature
little
live
living
load
loan
local
locate
location
lock
long
long-term
look
loose
lose
loss
lost
lot
lots
loud
love
lovely
lover
low
lower
luck
lucky
lunch
lung

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “L”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 16/08/2020 at 9:10 sáng

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: