Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “H”


1 comment
habit
habitat
hair
half
hall
hand
handful
handle
hang
happen
happy
hard
hardly
hat
hate
have
he
head
headline
headquarters
health
healthy
hear
hearing
heart
heat
heaven
heavily
heavy
heel
height
helicopter
hell
hello
help
helpful
her
here
heritage
hero
herself
hey
hi
hide
high
highlight
highly
highway
hill
him
himself
hip
hire
his
historian
historic
historical
history
hit
hold
hole
holiday
holy
home
homeless
honest
honey
honor
hope
horizon
horror
horse
hospital
host
hot
hotel
hour
house
household
housing
how
however
huge
human
humor
hundred
hungry
hunter
hunting
hurt
husband
hypothesis

1 comment on “Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “H”

    Tổng hợp 3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất có audio [PDF]|

    • 16/08/2020 at 9:11 sáng

    […] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y […]

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: