Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng “F”


0
Categories : Blog
fabric
face
facility
fact
factor
factory
faculty
fade
fail
failure
fair
fairly
faith
fall
FALSE
familiar
family
famous
fan
fantasy
far
farm
farmer
fashion
fast
fat
fate
father
fault
favor
favorite
fear
feature
federal
fee
feed
feel
feeling
fellow
female
fence
few
fewer
fiber
fiction
field
fifteen
fifth
fifty
fight
fighter
fighting
figure
file
fill
film
final
finally
finance
financial
find
finding
fine
finger
finish
fire
firm
first
fish
fishing
fit
fitness
five
fix
flag
flame
flat
flavor
flee
flesh
flight
float
floor
flow
flower
fly
focus
folk
follow
following
food
foot
football
for
force
foreign
forest
forever
forget
form
formal
formation
former
formula
forth
fortune
forward
found
foundation
founder
four
fourth
frame
framework
free
freedom
freeze
French
frequency
frequent
frequently
fresh
friend
friendly
friendship
from
front
fruit
frustration
fuel
full
fully
fun
function
fund
fundamental
funding
funeral
funny
furniture
furthermore
future

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: