Menu Đóng

Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề thông dụng nhất

red rose flowers bouquet on white surface beside spring book with click pen and cup of cofffee

Học từ vựng theo chủ đề là cách tốt nhất giúp bạn hệ thống từ vựng và ghi nhớ từ vựng lâu hơn. Với 31 chủ đề từ vựng Tiếng Anh sau bạn sẽ nhanh chóng sở hữu 3000 từ vựng cơ bản thường sử dụng nhất trong tiếng anh giao tiếp. Các chủ đề sau thường được Hãy tham khảo thêm Cách học Tiếng Anh hiệu quả tại nhà3000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng được Oxford khuyến nghị

 

Tổng hợp từ vựng theo chủ đề

Nhấp vào biểu tượng bên dưới để học từ vựng bạn muốn học.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: