Menu Đóng

Tổng hợp game dạy tiếng Anh

game for kidGAME là một phương pháp tương tác giúp bé học từ vựng và ôn tập từ vựng một cách nhanh chóng, hữu hiệu. 

Sau đây là danh sách các slide game được thiết kế sẵn theo từng chủ đề sau:

 

 1. Adverb and manners
 2. Animals
 3. Colors
 4. Comparison
 5. Countable and Uncountable Nouns
 6. Directions
 7. Don’t vs Doesn’t
 8. Environment
 9. Family
 10. Feeling and Emotions
 11. Food
 12. Introduction
 13. Jobs
 14. Nations- Nationality
 15. Preposition of time and place
 16. Sports
 17. Tenses
 18. Time
 19. Verb-doing
 20. Weather
 21. WH-questions vs yest-no questions

Tổng hợp bởi Henry

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: