Tiếng Anh Thương Mại 18


0

DISCUSSING OFFICE SCANDALS THẢO LUẬN NHỮNG VỤ BÊ BỐI VĂN PHÒNG With his naughty behavior, Bill Swing provides plenty of material for office gossip. Cindy and Steve discuss his latest […]

Read More

Tiếng Anh Thương Mại Bài 14


0

Lesson 14: TAKING CREDIT FOR GOOD RESULTS/ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TỐT When United Supply Company launches their website three weeks ahead of schedule, there’s more than one person ready […]

Read More

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: