Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

Từ vựng Tiếng Anh Cơ bản bao gồm các từ vựng thông dụng nhất trong giao tiếp hàng ngày.

Loạt bài Từ vựng Tiếng Anh Cơ bản được chia theo chủ đề giúp cho người mới bắt đầu học có thể dễ dàng tự học mỗi ngày với đầy đủ phần phiên âm, nghĩa của từ, hình ảnh minh họa, phát âm cùng trò chơi và bài kiểm tra từ vựng hữu ích.