Menu Đóng

Luyện phát âm- Nguyên âm

Không giống như tiếng Việt, tiếng Anh không thể phát âm bằng cách ghép âm nhưng phải thông qua một hệ thống phiên âm quốc tế.

Khi viết, tiếng Anh sẽ có các âm sau gọi là nguyên âm U, E, O, A, I tuy nhiên khi phát âm, những nguyên âm này sẽ phát sinh thành:

U –> /u:/, /u/       

E –> /e/, /æ/

O –> /ɔ/, /ɔ:/

A –> /a:/

I –> /i:/, /i/

Ngoài ra còn có /ʌ/, /ɜː/, /ə/

Hãy cùng làm quen và phân biệt những âm đầu tiên trong tiếng Anh nhé.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d