Học tiếng Anh qua bài hát- I’m gonna be around


0

I’m gonna be around- Michael Learn to Rock

It’s been so long since we took the (1)_______
to share (2)_______ from deep inside us
we’re in our (3)_____ world spinning our (4) ______
but you know how I (5)_____

Well since the first (6)_____ I took your (7)_____
My love for you has just be (8)_______
you always seem to (9)________
you know how I (10)_______

I’m gonna love you till the (11)_______
I’m gonna be your very (12) _____ friend
I wanna (13)_______ your ups and downs
I’m gonna be around

When you’re (14)_______ cos I’m (15)_____
don’t be (16)______ don’t be (17)_______
I’m gonna turn my (18)________ to you
like I (19)_______ do

Chorus

Catch you when you (20)____
hold you when you’re (21)_____
sharing every (22)________
I wanna (23)______ you all I do
I believe I’ve found a (24)______ in you

Chorus

>>> See full song

It’s been so long since we took the time (1)
to share words (2) from deep inside us
we’re in our own (3)world spinning our wheels (4) 
but you know how I feel (5)

Well since the first time (6) I took your hand(7)
My love for you has just be (8) growing
you always seem to understand (9)
you know how I am (10)

I’m gonna love you till the end (11)
I’m gonna be your very true (12) friend
I wanna share (13) your ups and downs
I’m gonna be around

When you’re alone (14) cos I’m away (15)
don’t be sad (16) don’t be afraid (17)
I’m gonna turn my thought (18)to you
like I always (19) do

Chorus

Catch you when you fall (20)
hold you when you’re down (21)
sharing every moment (22)
I wanna show (23) you all I do
I believe I’ve found a miracle (24) in you

Chorus

>>> Worksheet- I gonna be around 

Leave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: