E6_Hỏi đồ vật số ít, số nhiều


0
Categories : Bài tập Tiếng Anh

Hãy đặt câu hỏi với WHAT theo gợi ý:
this/clock –> What is this? It is a clock
these/ books –> What are these? They are books

1. these/ my hands

2. those/ windows

3. this/ a bike

4. that/ house

5. these/dolls

6. that/a pen

7. those/ bananas

8. these/ chairs

9. this/ television

10. this/ monkeyLeave a Reply

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: