Menu Đóng

Cụm Giới từ Tiếng Anh Thông dụng

Cụm giới từ bắt đầu bằng một giới từ như ON/IN/UNDER/AT/ WITHOUT/BY..đi với danh từ nhằm diễn tả cách thức một hành động thực hiện.

Cụm giới từ có thể đứng sau TOBE trong He is in hurry (Anh ấy đang vội).

Cụm giới từ cũng có thể đứng ở cuối câu trong Please send us a written notice two business days in advance. (Vui lòng gửi cho chúng tôi văn bản thông báo trước 2 ngày làm việc).

1001 Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng

Giới từ thông dụng trong Tiếng Anh

Cách học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả nhất

Cụm giới từ bắt đầu bằng giới từ

1. IN


• in addition: ngoài ra, thêm vào.
• in advance: trước
• in the balance: ở thế cân bằng
• in all likelihood:có khả năng
• in common:có điểm chung
• in charge of: chịu trách nhiệm
• in dispute with sb/st:trong tình trạng tranh chấp với
• in ink: bằng mực
• in the end: cuối cùng
• in favour of: ủng hộ
• in fear of doing st: lo sợ điều gì
• in (good/ bad) condition: trong điều kiện tốt or xấu
• in a hurry:đang vội
• in a moment:một lát nữa
• in pain:đang bị đau
• in the past:trước đây
• in practice: đang tiến hành
• in public:trước công chúng
• in short: tóm lại
• in trouble with: gặp rắc rối về
• in time:vừa kịp giờ
• in turn:lần lượt
• in silence:trong sự yên tĩnh
• in recognition of: được công nhận


2. ON


• on average: tính trung bình
• on behalf of: thay mặt cho
• on board:trên tàu
• on business: đang công tác
• on duty: trực nhật
• on foot: băng chân
• on fire: đang cháy
• on the contrary to: tương phản với
• on one’s own: một mình
• on loan: đi vay mượn
• on the market:đang được bán trên thị trường
• on the phone:đang nói chuyện điện thoại
• on strike: đình công
• on time: đúng giờ
• on the verge of: đang đứng bên bờ/ sắp sửa
• on a diet: đang ăn kiêng
• on purpose: cố tình
• on the other hand: mặt khác
• on trial: trắc nghiệm

3. OUT OF


• out of breath: thở hổn hển
• out of control: ngoài tầm kiểm soát
• out of character: xa lạ với tinh cách thường ngày
• out of doors: ngoài trời
• out of date: lỗi thời
• out of focus: lờ mờ
• out of luck: không may mắn
• out of order: hư hỏng( máy móc)
• out of the ordinary: không bình thường
• out of practice: khônh thực hiện đc
• out of place: không đúng chỗ
• out of print: không in ấn
• out of the question: không thể thực hiện
• out of reach:ngoài tầm tay
• out of sight, out of mind: xa mặt cách lòng
• out of season:hết mùa
• out of work: bị thất nghiệp
• out of tune: hát sai giọng


4. UNDER

• under age: chưa đến tuổi
• under no circumstance: trong bất kì trường hợp nào cũng không
• under control: bị kiểm soát
• under the impression: có cảm tưởng rằng
• under cover of: đọi lốp, giả danh
• under guarantee: đc bảo hành
• under pressure: chịu áp lực
• under discussion: đang đc thảo luận
• under an (no) obligation to do : có (không) có bổn phận làm j
• under repair: đang được sửa chữa
• under suspicion:đang nghi ngờ
• under stress:bị điều khiển bởi ai
• under one’s thumb:
• under the influence of: dưới ảnh hưởng của
• under the law:theo pháp luật


5. WITHOUT


• without a chance:không có cơ hội
• without a break:không được nghỉ ngơi
• without doubt:không nghi ngờ
• without delay: không trậm trễ, không trì hoãn
• without exception: không có ngoại lệ
• without fail: không thất bại
• without success: không thành công
• without a word: không một lời
• without warning:khhoong được cảnh báo


6. AT


• at any rate: bất kì giá nào
• at disadvantage: gặp bất lợi
• at fault: sai lầm
• at present: hiẹn tại, bây giờ
• at times:thỉnh thoảng
• at risk: đang gặp nguy hiểm
• at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên
• at first: đầu tiên
• at a glance: liếc nhìn
• at last: cuối cùng
• at the end of: đoạn cuối
• at least: tối thiểu
• at a loss: thua lỗ
• at a profit: có lãi
• at sea: ở ngoài biển
• at once: ngay lập tức
• at war:đang có chiến tranh
• at work: đang làm việc


7. BY

• by accident = by chance = by mistake: tình cờ
• by air: bằng đường không
• by far:cho đến tận bây giờ
• by name: có tên là
• by oneself:một mình
• by the way:nhân tiện đây
• by heart:học thuộc lòng
• by surprise: 1 cách kinh ngạc
• by cheque: bằng ngân phiếu
• by coincidence: ngẫu nhiên


8. FOR

• for fear of: lo sợ về
• for life:cả cuộc đời
• for the forseeable future: 1 tương lai có thể đoán trước
• for instance = for example: chẳng hạn
• for sale: bày bán
• for a while:1 chốc, 1 lát
• for the moment: tạm thời
• for the time being: tạm thời
• for ages: đã lâu rùi= for a long time
• for ever: mãi mãi
• for a change: thay đổi

9. FROM

• from now then on: kể từ ngày bây giờ trở đi
• from time to time: thỉnh thoảng
• from memory: theo trí nhớ
• from bad to worse: ngày càng tồi tệ
• from what I can gather: theo những gì tôi biết


10.
WITH


• with the exception of: ngoại trừ
• with intent to : cố tình
• with regard to: đề cập tới
• with a view to + Ving : với mục đích làm gì

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d