Tiếng Anh 9


Khóa học Tiếng Anh lớp 9 online miễn phí cho người mới bắt đầu, người mất gốc Tiếng Anh, hoặc người đi làm cần ôn tập từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh giúp giao tiếp Tiếng Anh nơi công sở và giao tiếp hàng ngày.

Nội dung bài học gồm:

  • Từ vựng
  • Chủ điểm ngữ pháp
  • Luyện tập theo chủ điểm ngữ pháp
  • Luyện tập kiến thức theo từng đơn vị bài học
  • Bài tập luyện tập các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết

Giảng viên:

error: Content is protected !!