Tiếng Anh 7


Khóa học được thiết kế và soạn thảo bám sát sách chương trình giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 dành cho đối tượng Học sinh Trung học Cơ sởNgười đi làm tự học Tiếng Anh

Nội dung bài học gồm:

  • Từ vựng
  • Chủ điểm ngữ pháp
  • Luyện tập theo chủ điểm ngữ pháp
  • Luyện tập kiến thức theo từng đơn vị bài học
  • Bài tập luyện tập các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết

Giảng viên:

error: Content is protected !!