Menu Đóng

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 6Khóa học Tiếng Anh 6 được thiết kế theo sát chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo với bố cục được chia theo từng đơn vị bài học giúp các em dễ dàng học tập, tra cứu và luyện tập theo từng chủ đề

Mỗi bài học bao gồm phần Từ vựng – Ngữ pháp/ Cấu trúc và những bài thực hành đi kèm.Các em học sinh được khuyến khích theo sát lộ trình học tập để đảm bảo kết quả học tập tốt nhất.

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!

Giảng viên:

Leave a Reply

error: Content is protected !!