Menu Đóng

Danh mục: Blog

Bài tập Giới từ chỉ Thời gian

Bài tập 1. Điền giới từ chỉ thời gian chỉ thích hợp /a>  Bài tập 2. Điền giới từ chỉ… Share this:Click to share on…

350 Động từ Bất Quy tắc Thông dụng có file PDF

Động từ bất quy tắc là gì? Động từ có hình thái được chia khác nhau gọi là động từ… Share this:Click to share on…

Tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ khác nhau như thế nào?

Một số từ vựng được sử dụng khác nhau trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ bạn cần biết. Share this:Click to share on Twitter (Opens in…

170 mẫu câu dùng trong hội thoại Tiếng Anh cơ bản

hội thoại tiếng anh cơ bản

Trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày, bạn sẽ bắt gặp những mẫu câu ngắn không theo cấu trúc nhưng… Share this:Click to share on…

Phim tài liệu BBC có Engsub

Học tiếng Anh bằng phụ đề thông qua các chủ đề cực kỳ nóng hổi toàn cầu qua loạt phim… Share this:Click to share on…

1001 Thành ngữ Tiếng Anh thông dụng

thanh ngu tieng anh english idioms-1

Thành ngữ Tiếng Anh là gì? Theo Wiki, thành ngữ Tiếng Anh (idiom) là một từ hoặc cụm từ thông… Share this:Click to share on…

Phương pháp dạy tiếng Anh

Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new…

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: