Ngữ pháp Tiếng Anh: Dạng động từ và cách sử dụng


0

Ngữ pháp Tiếng Anh Cơ bản

Read More

[Full] Cụm Tính từ với giới từ thông dụng nhất trong Tiếng Anh


0

Một số tính từ trong Tiếng Anh có thể đứng riêng lẻ để mô tả người, sự vật, sự việc như beautiful, nice, big, small, v.v.. Tuy nhiên, nhiều tính […]

Read More

Cụm Giới từ Tiếng Anh Thông dụng


0

Cụm giới từ bắt đầu bằng một giới từ như ON/IN/UNDER/AT/ WITHOUT/BY..đi với danh từ nhằm diễn tả cách thức một hành động thực hiện. Cụm giới từ có thể […]

Read More

Tiếng Anh Lớp 9 Bài 10 Chia dạng từ


0
Read More

Tiếng Anh Lớp 9 Bài 9 Chia dạng từ


0
Read More

Tiếng Anh Lớp 9 Bài 8 Chia dạng từ


0
Read More

Tiếng Anh Lớp 9_Bài 7_Chia dạng từ


0

Điền loại từ thích hợp cho từ trong ngoặc. Bạn sẽ nhìn thấy 10 câu hỏi/ bài tập. Nhấn F5 sau mỗi lần xem kết quả để làm thêm các […]

Read More

Tiếng Anh Lớp 9_Bài 6_Chia dạng từ


0
Read More

Tiếng Anh Lớp 9_Bài 5_Chia dạng từ


0
Read More

Tiếng Anh Lớp 9_Bài 4_Chia dạng từ


0
Read More

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN HÀNG TUẦN
Hãy cho phép chúng tôi email đến bạn hàng tuần để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng của bạn. Vì vậy, thông tin bạn cung cấp sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba khác.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: