Tin Tiếng Anh CNN 10 ngày 14/12/2017

Điểm tin:

1. Kết quả bổ sung của cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ tại bang Alabama

2. Cách đồng tiền Bitcoin được khai thác qua sức mạnh của máy tính

3. Bối cảnh thay đổi trong các trung tâm mua sắm tại Mỹ

Advertisements

Gửi phản hồi